BPD

Badan Permusyawaratan Desa

  1. Nama (Ketua)
  2. Nama (Wakil Ketua)
  3. Nama (Anggota)

PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

  1. Nama (Ketua)
  2. Nama (Wakil Ketua)
  3. Nama (Anggota)

LPMD

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

  1. Nama (Ketua)
  2. Nama (Wakil Ketua)
  3. Nama (Anggota)

Berita Terkini

Berita yang mungkin ingin anda baca

X