BPD

Badan Permusyawaratan Desa

 1. M. Nuruzaman, SP (Ketua)
 2. Agus Triyono (Wakil Ketua)
 3. Umi Zumaroh, S.Pd (Sekretaris)
 4. Muh. Arofik (Anggota)
 5. Anggoro Adi Atmojo, SH (Anggota)

PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

 1. Nurul Fatimah (Ketua)
 2. Tri Sukmawati, S.Pd (Wakil Ketua)
 3. Dhian Novi Setyowati, S.Pd, S.D (Sekretaris 1)
 4. Ernawati, S.Pd (Sekretaris 2) 
 5. Istianah ( Bendahara 1)
 6. Ismail (Bendahara 2)

LPMD

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

 1. Fahrudin, S.Ag (Ketua)
 2. Ali Muakhor (Sekretaris)
 3. H. Imron Rosyadi (Anggota)

Berita Terkini

Berita yang mungkin ingin anda baca

X